Home » FAQ » Vad betyder nätavgift på min faktura?

Vad betyder nätavgift på min faktura?

Avgiften för nätavgift täcker föreningens kostnader för underhåll, felavhjälpning, försäkring, elförbrukning, administration, m.m. Storleken på nätavgiften bestäms på föreningens årsstämma.