Home » FAQ » Vad betyder serviceavtal på min faktura?

Vad betyder serviceavtal på min faktura?

Avgiften för serviceavtal täcker föreningens kostnader för underhåll, felavhjälpning, försäkring, elförbrukning, administration, m.m. Storleken på serviceavgiften bestäms på föreningens årsstämma.