Home » FAQ » Vad ingår i mitt Telia-abonnemang?

Vad ingår i mitt Telia-abonnemang?

I gruppavtalet med Telia ingår Bredband 250/250, TV-paketet Telia Lagom, samt om man vill, fast telefoni via bredbandet. Detta paket kostar i dagsläget 339 kr/månad och avtalet med Telia gäller t.o.m. 2025. Alla tjänster utöver detta tecknas direkt med Telia och faktureras direkt från Telia.

Den enskilde medlemmen kan också välja öppen fiber som innebär att man har trafiken och betalar nätavgift och medlemsavgift till föreningen och sedan köper man själv tjänster i det utbud som finns på Telias hemsida. Som exempel kostar ovanstående paket exkl. telefoni 499 kr/mån under 12 månader och därefter 848 kr/ mån.
Att byta från det kollektiva avtalet till öppen fiber kostar 5.750 kr i engångskostnad.

Förhandlingarna mellan Telia och Viaplay under 2022 medförde att ett antal kanaler i TV-paket lagom försvann. Telia har kompenserat detta med att lägga till ett antal nya kanaler. Omfattningen av detta framgår på Telias hemsida. I vårt avtal med Telia förbehåller sig Telia rätten att ändra innehållet i Tv-paketen.
Vi kan således inte juridiskt påverka ovanstående förändring men har framfört missnöjet med situationen till Telia.