Home » Om oss

Historik

Föreningen bildades 2013 och avtal tecknades med byNet för projektering och bygge av nätet, vilket skedde 2014 till 2015. Avtal tecknades 2015 med Telia som kommunikations- och tjänsteleverantör, bland annat ett gruppavtal för bredbands-, telefoni- och TV-tjänster. I slutet av 2015 blev nätet byggt och besiktigat.

Hur många är vi och var finns vi?

Föreningen har ungefär 160 medlemmar, som representerar185 fastigheter och 205 anslutningar till fibernätet, varav tre företagsabonnenter. Nätet servar också 6 pumpstationer för Västvatten. Föreningens nät täcker bebyggelsen i Torreby, dvs områdena Sjöritz, Fjällberg, Färlevfjordsvägen, slottsområdet och Röd. Dessutom är ett antal fastigheter utmed vägen mellan Munkedal och Torreby anslutna.